Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΑΔΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

fsalogo11

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Φαρμακείου

Άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται:

 • σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα φαρμακοποιού,
 • σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα φαρμακοποιού (βάσει του Ν.4509/2017, άρθρο 64) και
 • σε συνεταιρισμούς μέλη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)
 

Η άδεια χορηγείται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη.Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να λειτουργήσει φαρμακείο είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, πλην αυτής της ανώνυμης εταιρείας. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, καθώς και σχετικά με τη λειτουργία των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, πλην της ανωνύμου εταιρείας.

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών στο χώρο του φαρμακείου.

Σχετικά με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Λήψη άδειας ίδρυσης φαρμακείου με την κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου
 • Εύρεση αδειών φαρμακείου προς μεταβίβαση (συστέγαση – αποσυστέγαση) σε περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα νέας άδειας
 • Νομικές υπηρεσίες σχετικά με τη φαρμακευτική νομοθεσία και το δίκαιο περί φαρμακείων
 • Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύσταση, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, τροποποίηση και λύση εταιρειών (Ο.Ε. – Ε.Ε.), συστεγασμένων φαρμακείων και εταιριών εκμετάλλευσης φαρμακείων

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φαρμακείου

Η άδεια λειτουργίας φαρμακείου χορηγείται έπειτα από την υποβολή αίτησης για επιθεώρηση του καταστήματος που πρόκειται να λειτουργήσει το φαρμακείο και των αντίστοιχων δικαιολογητικών (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας) στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου σας, είτε πρόκειται για νέο φαρμακείο, είτε εκ μεταφοράς σε νέα διεύθυνση, είτε συστέγαση.

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο των αδειοδοτήσεων φαρμακείων εγγυάται ότι η υπόθεση σας θα διεκπεραιωθεί άμεσα και υπεύθυνα.

Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας φαρμακείου

Προέλεγχος

Διενέργεια αυτοψίας και προέλεγχος καταλληλότητας του ακινήτου (Εξετάζουμε αν επιτρέπεται η χρήση φαρμακείου στο ακίνητο, αν μας καλύπτει ο χώρος ως προς τα εμβαδά, αν είναι νομίμως υφιστάμενο το ακίνητο)

Σύνταξη μελετών

Αναζήτηση από το οικείο γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης των απαραίτητων εγγράφων του ακινήτου, σύνταξη των απαραίτητων μελετών, τεχνικών εκθέσεων και λοιπών εγγράφων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας

Σύσταση φακέλων έργου

Προετοιμασία και υποβολή φακέλου έργου στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Φαρμακεία που έχουμε αδειοδοτήσει

 
Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου

Έχουμε συνεργαστεί με δεκάδες φαρμακοποιούς και έχουμε διεκπεραιώσει τις υποθέσεις τους άμεσα και υπεύθυνα.

Εμπιστευθείτε μας και εσείς για την έκδοση άδειας του φαρμακείου σας, είτε πρόκειται για νέο φαρμακείο, είτε εκ μεταφοράς σε νέα διεύθυνση, είτε συστέγαση.

Στον παρακάτω χάρτη εμφανίζονται τα φαρμακεία που έχουμε αδειοδοτήσει:

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα φαρμακεία που έχουμε αδειοδοτήσει:

φαρμακείο Κακονίκος

Παραγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων και ενημέρωση φακέλου Περιφέρειας για το φαρμακείο επί της λεωφ. Αγίου Δημητρίου 170 στον Αγ. Δημήτριο με τον φαρμακοποιό Κακονίκο Κωνσταντίνο

φαρμακείο Γκλιάτης

Άδεια συνέχισης λειτουργίας μεταφερθέντος φαρμακείου επί της επί της Λ. Διονύσου 1 & Λ. Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη με τον φαρμακοποιό Γκλιάτη Αναστάσιο

φαρμακείο Κουλιούρας

Άδεια μεταφοράς φαρμακείου επί της οδού Ακαδημίας 60 στην Αθήνα της φαρμακοποιού Αυκουλιώτου Παρασκευή και μετέπειτα συστέγαση με τον φαρμακοποιό Κουλιούρα Κωνσταντίνο

φαρμακείο Μποκώρος

Άδεια συνέχισης λειτουργίας μεταφερθέντος φαρμακείου επί της οδού Λυκούργου 93 στην Καλλιθέα με τον φαρμακοποιό Μποκώρο Παναγιώτη και δημιουργία eshop με επωνυμία PharmacySpot

Επιπρόσθετες υπηρεσίες για την πλήρη αξιοποίηση και ανάδειξη του φαρμακείου σας:

 • Αρχιτεκτονική μελέτη / μελέτη διακόσμησης εσωτερικών χώρων
 • Πλήρης τρισδιάστατη απεικόνιση των χώρων του φαρμακείου
 • Αναλυτική οικονομική μελέτη του έργου
 • Κατασκευή και ανακαίνιση του χώρου του φαρμακείου
 • Κατασκευή επίπλων, ειδικών κατασκευών, εξωτερικών όψεων, επιγραφών
Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την αδειοδότηση του φαρμακείου σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή τηλεφωνικά στο 6944650684

Σοφίας Βέμπο 13, τκ 151 25
Παράδεισος Αμαρουσίου